Vos pravėrę duris pakliūsite į „Dharma Initiative“ požeminį bunkerį. Visai nesvarbu jeigu iš pradžių šioje aplinkoje jausitės šiek tiek pasimetę. Kur tik pažvelgsite: keisti simboliai, blyksinčios lemputės, neaišku ką rodantys monitoriai… Jūs žinote, kad kažkur tarp šios šaltos vadavietės sienų turite rasti kompiuterį su klaviatūra kodui įvesti, tačiau durų į kitą kambarį niekur nematyti… Jokių spynų ar raktų čia nerasite, tačiau gerai apsidairę imsite įžvelgti daugiau prasmės ir galimybių. Tik negaiškite laiko, nes likus 5 minutėms iki pasaulio pabaigos, pasigirs vis dažnėjantys aliarmo signalai, pranešantys, kad visos žmonijos likimas yra jūsų rankose!