Ne visi po mirties randa ramybę. Kai kurie yra priversti klaidžioti po prisiminimų griuvėsius, kažkada vadintus namais. Šioje trobelėje demoniška būtybė apsėdo septynerių metų mergaitės sielą, kad galėtų viešpatauti žemėje ir maitintis kitų baime, net ir po mergaitės mirties. Sudarkyta mergaitės siela vis dar klajoja po namus ieškodama ramybės. Tad jei nesate pakankamai drąsūs, nepatartume žengti pro šias duris.

Amžius – nuo 14 metų.